Kedi Gençlik Hastalığı (Panleukopeni) enfeksiyonu (Feline Distemper virüs)

Kedi Gençlik Hastalığı  (Panleukopeni) enfeksiyonu (Feline Distemper virüs): Hastalık çok bulaşıcı,  viral  bir Kedi hastalığıdır.

Yüksek ateş,  leukopeni,  iştahsızlık,  depresyon,  kusma  ve  ishal  ile karakterizedir. Duyarlı gruplarda yüksek mortalite ile seyreder. Feline panleukopeni virusu parvoviridea familyası içinde yer alır. Kedilerin önemli bir kısmı yaşamlarının ilk yılında bu etkeni almaktadır.

Virus idrar ve dışkı ile dışarı atılmaktadır.

Kontamine ortamda canlılığını yıllarca korur.

Enfeksiyon direkt temas veya damlacık enfeksiyonu ile meydana gelir.

Hastalık yüksek ateş (40-41 °C), iştahsızlık, kilo kaybı ve depresyon ile başlar. Bu belirtilerden sonra yaklaşık 24 – 48 saat içinde hastalarda kusma ve ishal ortaya çıkar. Buna bağlı olarak hızla gelişen bir dehidrasyon tablosu vardır.

Yavru kedilerde hastalık perakut seyreder ve klinik bulguların görülmesinden yaklaşık 12 saat sonra ölüm şekillenir. Bu nedenle hastalanan genç kedilerin % 60-90 ‘ında olay,  ölümle son bulur.

Kedilerin Kedi gençlik hastalığı  yani  Feline panleukopeni’ den   korunması için, inaktif  veya  canlı aşılarla  aşılanması  gerekmektedir.  Attenüe (canlı) aşıların gebe, hasta ve hastalık yayan kedilere kullanılması kontrendikedir.


Kaynaklar:

  • Jacopson, R. H., Lopez, N. A. (1991): Comparative study of diagnostic testing for feline leukemia virus infection. J.A.V.M.A. 199. 10: 1389-1391.
  • Ott, R. L. (1986): Diagnosis of feline viral infection. Vet. Clin. North. Am. 16: 1157.
  • Tonelli, Q.J. (1991): Enzyme-linked immunosorbent assay methods for detection of feline leukemia virus and feline immunodeficiency virus. J.A.V.M.A. 199. 10: 13361338.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email