Sığırlarda Parainfluenza – 3 Virusu İnfeksiyonları

Parainfluenza-3 (PI-3) büyük, küçük pek çok memeli hayvanda klinik hastalıklar oluştururlar. Özellikle sığır ve koyunlarda görülen PI-3 infeksiyonları önemlidir.

Sığır ve koyunlarda PI-3 infeksiyonları, solunum yollarını etkileyen, sekonder bakteriyel enfeksiyonlar için hayvanları dispose ederek enfeksiyonların başlamasına yol açar. Dana ve kuzularda PI-3 infeksiyonları beden ısısının yükselmesi, üst solunum yollarında, göz yaşı, burun akıntısı ve öksürük ile karakterize solunum bozuklukları oluşturur. Bazı olgularda klinik semptomlar belirsizdir. Bazı olgularda ise infeksiyon şiddetli seyreder. Sekonder bakteri infeksiyonları hastalık belirtilerini daha da arttırır. Komplike olmayan PI-3 infeksiyonları 3-4 gün devam eder ve hayvanlar iyileşir.

Hastalığın tanısında Serolojik testler (HI, serum nötralizasyon, immunofloresan, ELISA), moleküler testler (real-time RT-PCR, RT-PCR) rutin olarak kullanılmaktadır. Hastalıkla savaş için yapılan aşı çalışmalarında gelişmiş ülkelerde Attenue edilmiş kombine aşı (IBR, sığır adenovirus, BVDV ve PI-3) intranasal veya parenteral uygulanmaktadır. Yeterli immun yanıt alınamadığı için bugün daha etkili aşı araştırmaları devam etmektedir.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email