Sığırların Üç Gün Hastalığı

(Bovine Ephemeral Fever, Three-Day Sickness, Bovine Epizootic Fever, Three day Stiffsickness, Dragon Boat Diseases, Lazy Man’s Disease, Dengue fever of Cattle)

Rhabdoviridae ailesi Ephemerovirus cinsindeki bovine ephemeral fever virusunun neden olduğu, sığırların üç gün içerisinde gelişen, akut ateşli, durgunluk ve topallıkla karakterize ekonomik önemi olan bir hastalığıdır.

Rhabdovirusların genel özellikleri

Omurgalı, omurgasız ve bitkilerde enfeksiyonlara neden olan ve 175 den fazla virus içeren büyük bir familyadır. Tarihte bilinen ve tanımlanan en eski (MÖ.2300) ve en öldürücü virus olan kuduz virusu bu aile içerisindedir. İnsan, evcil ve yabani hayvan, balık ve değişik bitkilerde hastalık oluşturan 6 cins içerisindeki virusların en önemlileri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Virionlar zarflı (bazı bitki virusları zarfsız), hafif pleomorfik, mermi şeklinde, 45-100 nm çapları ve 100-430nm uzunlukları arasındadır. Tek zincirli negatif polariteli RNA ve nükleoprotein (N) kapsit içerisinde kompleks tarzında hemen çevresinde yapısal olmayan proteinler (NS ve L) ve bunların çevresinde Matrix protein (M) ve zarfın dışında spike’lar (G protein) bulunmaktadır. N proteinler; viral RNA’nın oluşumunda, M1 veya P protein diye de adlandırılan NS proteinler; viral polimerazın parçası olup N ve L proteinler ile birlikte viral RNA oluşumunda, L protein; transkripsiyonda rol alan RNA plimerizasyonunda, G glikoprotein; immun yanıt oluşturan epitoplara sahiptir, nötralizasyon antikoru oluştururlar ve bu nedenle rekombinant aşılar için hedef bölgedir.

Klinik Bulgular

Sığırlarda ağır ya da hafif şiddette seyreden bu enfeksiyonda mortalite düşük fakat mobidite yüksektir. Klasik olarak enfesiyon ateş ile başlar ve 12-18 saatte en yüksek derecesine (41-420C) kadar çıkar. Bu durumda ani şekilde ve tamamen durur, bazı hayvanlarda hareket zorluğu ve depresyon gözlenir. İkinci ve üçüncü gün semptomlar daha şiddetlidir ve aralıklı ateş devam eder. Hayvanlarda depresyon, kalp atış hızında artış, eklem ağrıları, burunda seröz ve mukoz akıntı oluşur. Hastalığı atlatan ineklerde süt verimi eski haline gelmez ve bazı hayvanlarda pneumoni ve mastitis gibi komplikasyonlarda ortaya çıkabilir.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email