İNTERHAS HAYVAN SAĞLIĞI’nın  Konya EREĞLİ’de  düzenlediği bilimsel toplantıda Doç. Dr. Abuzer ACAR, ‘’SIĞIRLARIN SOLUNUM HASTALIKLARI KOMPLEKSİ,  BRDC ’’  konulu sunumunu gerçekleştirdi.

BRDC’yi  stres ve olumsuz çevre koşullarının yanı sıra, viral ve bakteriyel etkenlerden kaynaklanan  multifaktöriyel  kompleks bir hastalık olarak tanımlayan Doç.Dr.Abuzer ACAR,  Sığır solunum yolu hastalıklarının   sığır  yetiştiriciliği  yapılan bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çok  yaygın olduğunu ve çok ciddi ekonomik kayıplara  yol  açtığını  belirtti.

Doç.Dr.Abuzer Acar sunumunda,  sürü  koruyucu Hekimliği  ile  ilgili olarak aşılamanın öneminden bahsetti  ve  BRDC’ye  karşı  aşılama  ile,  çok ciddi başarılar elde etmenin mümkün olduğunu belirterek,  görülmesi muhtemel hastalıklar  göz önüne alınıp,  doğru aşı  tercih  edilerek,    hastalık oluşmadan, sürüye yeni hayvan girişi olmadan,  transporttan önce aşılama yapılarak, hastalıklara  karşı önceden  önlem  alınmasının  gerekliliğini  vurguladı.

Toplantının son bölümünde İnterhas Hayvan Sağlığı Pazarlama Müdürü Gürcan Öner  tarafından,  İnterhas Hayvan Sağlığı’nın  hepsi  GMP’li  aşı ve ilaçları ile ilgili olarak  bir sunum yapıldı.  Sunumda, solunum  yolu  hastalıklarına karşı  sığırları korumak üzere geliştirilen  Bıobos Respi 4  aşısı  ile  buzağıları  14 günlükten  itibaren aşılamanın  mümkün olduğu belirtildi.  Bıobos Respi 4’ün  ayrıca,  kuru dönemde  gebe ineğe de uygulanabildiği  ve  böylece  kolostrum vasıtasıyla doğduğu günden  itibaren  hem doğan buzağının, hem de gebe  İneğin  BRDC’ye karşı   korunmuş  olacağı  belirtildi.

İnterhas Hayvan Sağlığı, son yıllarda özellikle süt üretimi ve süt sanayisi yatırımları ile Türkiye’nin süt ambarı  denilebilecek  kadar büyük bir süt potansiyeline erişen  Konya Ereğli bölgesinin hem süt üretim potansiyelinin daha da  artması, hem de  süt kalitesinin  daha da yükselmesi  ve  bunun yanı sıra   bölge hayvancılığının çözüm bekleyen sorunlarına katkıda bulunmak amacıyla Ereğli’nin çok değerli  Veteriner Hekimleri  ile  bilimi ve bilgiyi paylaştı.