Koyun Keçi yetiştiriciliğinde besleme, üreme sağlığı, hastalıklar ve paraziter mücadele konularının ele alındığı 3. Koyun & Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi,  27-29  Nisan 2017 tarihlerinde Bursa Crowne Plaza Otel’de yapıldı.

Ülkemiz coğrafi ve iklim şartlarını göz önüne aldığımızda, meralarımızı en iyi şekilde değerlendiren, kurak şartlara uyumlu, doğurganlığını her zaman sürdürebilen hayvanlar olarak koyun ve keçilerin önemi, son yıllarda giderek artmaya başlamıştır. 1980’ li yılların başında koyun varlığımız 45 milyon iken, 80 milyon nüfusa yaklaşan günümüz Türkiye’ sinde  koyun sayımız 33 milyon, keçi mevcudumuz ise 11 milyon kadardır. Son yıllardaki sevindirici artışa paralel olarak, koyun ve keçilerin hem sağlıklarının korunması, hem de verimlerinin artırılması, oldukça önem kazanmıştır.

Küçük ruminantlardaki sorunlara yönelik en yeni çözüm önerilerinin paylaşıldığı, bilinmeyenlerin tartışıldığı, koyun ve keçicilik sektörüne ve ekonomisine faydalı böylesine başarılı bir kongreye destek vermekten dolayı çok mutlu olan İNTERHAS HAYVAN SAĞLIĞI, bilimin ve bilginin paylaşıldığı benzeri bilimsel etkinliklerde bundan sonra da yer almayı sürdürecektir.