İNTERHAS  HAYVAN  SAĞLIĞI,  Kırıkkale  Üniversitesi  Veteriner  Fakültesi Cerrahi  Ana  Bilim  Dalı  Öğretim Üyesi  Doç.Dr.Zeynep  Pekcan’ın  ‘’Küçük Hayvanlarda  Anestezi  ve  Ağrı Yönetimi’’  Seminerinde,  Bilime  ve  bilgiye  sevdalı  Veteriner  Hekimler  ile  İzmir’de buluştu.

Seminer’de,  İnterhas Hayvan Sağlığı  tarafından  piyasaya  kısa  bir süre önce  verilen  opioid  analjezik  ilaç  ‘’BUTOMİDOR’’  ve  Pet  ürünleri  ile  ilgili  bir  sunum  yapan  İnterhas  Hayvan  Sağlığı  Pazarlama  Müdürü  Gürcan Öner,  opioid  analjezikler  içinde  en  son  geliştirilen  ilaç  ‘’BUTOMİDOR’’  ile,  ağrı yönetiminde  altın  standart  elde  edildiğini,  İnterhas Hayvan Sağlığı’nın  yirmi  yılı  aşkın süredir, sektöre  kazandırdığı  hepsi  GMP’li,  hepsi  prestijli  ürünlere  bir  yenisini daha eklemiş  olmanın  haklı gururunu  taşıdıklarını  belirterek,  seminer  ve  ‘’BUTOMİDOR’’  hakkında  şunları söyledi.

Küçük  hayvanlarda  ağrı  kontrolünde  en etkili  ilaçlar  olarak,  yıllardan  beri  kullanılan  Opioid Analjezik’ler,  Merkezi  Sinir  Sisteminde  hem  spinal, hem de supraspinal  düzeyde bulunan  μü,  kappa  ve delta reseptörlerine  bağlanarak  güçlü  analjezik  etki  gösterirler.

‘’BUTOMİDOR’’, sentetik  opioidler  grubundan santral etkili bir Analjezik’tir. Opioid  reseptörlerine  hem  agonist  hem de antagonist etki gösterir.  ‘’BUTOMİDOR’’,  güçlü analjezik  etkisini merkezi olarak,  kortikal  ve diensefalik  düzeyde gerçekleştirir.  Solunum  ve  dolaşım  problemine  yol  açmaz. Yoksunluk  sendromu  ve bağımlılık yapmaz. Doz  güvenlik  aralığı  geniş  olup,  yüksek  hayvan  refahı  sağlar.  Antienflamatuar  ve  antipiretik  etkisi  bulunmayan  ‘’BUTOMİDOR’’,  semptomları  maskelemez. Semptomları  maskelemediği  için  de  travma,  yaralanma,  yüksekten  düşme,  visseral  ağrı,  kolik,  üriner sistem ağrıları  ve  benzeri  problemlerle  kliniğe  gelen, aşırı  ağrısı  nedeniyle,  agresif,  saldırgan  ve  huzursuz  haldeki  kedi, köpek ve atların  muayene,  röntgen,  ultrason  ve  diğer  teşhis  işlemleri,  bu sayede  daha  kolay,  doğru  ve  güvenli  bir  şekilde  yapılabilir.

Uluslararası  Ağrı  Araştırmaları  Teşkilatı  tarafından  Ağrı; ‘’ vücudun  herhangi bir yerindeki  gerçek  veya  olası doku  hasarı  ile  ilişkili,  hoş olmayan,  duyusal  ve duygusal  bir  deneyim’’  olarak  tanımlanmaktadır.

Günümüzde  kullanılan  pre-anestezik  ve  anestezik  maddelerin  çoğunun analjezik özelliği bulunmamaktadır; olanların ise analjezik etkisi yetersizdir.  Cerrahi  girişim öncesi analjezik ilaç verilmeyen hayvanlar,  anestezide iken,  ağrıyı  hisseder. Bu durumda  ağrı,  bilinç altında record  edilir  ve  beyinde  sentral  hipersensitivite oluşur  ve postoperatif  ağrı  algılanması artar.  İşte bu  nedenle  analjezik  ilaç,  ağrı başlamadan  yani  hiperaljezi  oluşmadan  alınmalıdır. Pre-empitif analjezi cerrahi  girişim  öncesinde sağaltıma  başlayarak ağrıyı  önlemek  anlamına gelir. Böylece  periferal  ve  sentral  sensitizasyon  engellenerek  hiperaljezi  önlenmiş olur.

Pre-empitif  analjezinin  diğer  bir  avantajı  da operasyon  sırasında  kullanılan  total anestezik  madde  miktarını  azaltmasıdır. Böylelikle,  toplamda kullanılan  analjezik  ilaç  miktarı ve  buna bağlı  istenmeyen  etkiler  daha az,  sağlanan  analjezi  ise  daha  etkin  olur.  Sonuç  olarak  daha  etkin analjezi,  daha dengeli  ve  güvenli  anestezi oluşur.

‘’BUTOMİDOR’’  sedatif,  pre-anestezik  ve  anestezik  ilaçlar  ile  kombine  kullanılabilir.    Kombine  kullanım  durumlarında  aralarındaki  sinerjik  etki nedeniyle,  hem  ‘’BUTOMİDOR’’ un   hem de  kombine  edildiği  ilaçların  doz miktarları  daha  az  olacaktır.  Doz  azaltımına  bağlı  olarak da  birlikte  kullanıldığı  pre-anestezik  ve  anestezik ilaçların istenmeyen etkileri  de ortadan  kalkacak; sonuç  olarak  daha  güvenli  ve derin  bir  sedasyon,  ağrısız  ve  daha  dengeli  bir  anestezi  gerçekleşecektir.

‘’BUTOMİDOR’’ un  tek başına güçlü ve güvenli bir analjezi için kullanım detayları, ksilazin ve diğer α2 – adrenoseptör agonistleri ile birlikte kullanımı veya ketamin gibi anesteziklerle birlikte kullanımı hakkında detaylar ve kullanım dozları için ürün prospektüsünün incelenmesi önerilmektedir.