Türk Veteriner Jinekoloji Derneği’nin düzenlediği VI.Ulusal Doğum ve Jinekoloji Kongresi 15-18 Ekim 2015 tarihlerinde, Fethiye’de gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası bilim insanlarının ve sektör mensuplarının iştirak ettiği, yüksek katılımlı kongre organizasyonuna İnterhas Hayvan Sağlığı, Gümüş Sponsor olarak katkıda bulundu.

 

IMG_4547

Prof Dr.Kutlay Gürbulak  ve Y.Doç.Dr.Nilgün Gültiken’in  kongredeki oturumlarda  Theranekron D6 ile ilgili yaptığı  sunumlar  katılımcılar tarafından beğeniyle  dinlendi.  ‘’Sütçü İneklerde  mastitis tedavisinde Theranekron D6’’  konulu sunumunda  Theranekron D6’ nın etkisinin  sadece  mastitis ile sınırlı  olmayıp,  Retentio Sekundinarium, doğum kanalı yırtıkları,  şap,  koyun-keçi çiçek hastalığı,  ektima, piyeten, panarisyum, tümörler/papillomlar, yara ve travmalar gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu vaka  takdimleri  ile anlatan Prof.Dr.Kutlay Gürbulak  yaptıkları çalışmada, en çok tercih edilen antibiyotiklerin sütte somatik hücre sayısını azaltıcı etkisi ile, deri altı enjekte edilen Theranekron D6’nın sütte somatik hücre sayısını azaltıcı etkisinin birbirine çok yakın olduğunu  tespit ettiklerini sözlerine ekledi.  Yine bu çalışma ile ilgili olarak, antibiyotik ve Theranekron D6 maliyeti ve ziyan olan süt maliyeti hesaplanarak  iki uygulama, TL bazında karşılaştırıldığında  Theranekron D6 uygulamasının  antibiyotik uygulamasından daha ekonomik olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Theranekron D6 ‘nın  demarkasyon, rezorpsiyon, rejenerasyon ve antifilojistik etkileri sayesinde memedeki ödemin giderilip, yangının ortadan kaldırılacağı  ve dokuların  yenileneceği, sonunda memenin  tekrar eski yapısına dönerek, sağlıklı ve yenilenmiş dokularla işlev görmeye devam edeceği vurgulanarak, antibiyotik tedavisinde elde edilemeyen bütün bu faydalar da hesaba katıldığında Süt işletmesinin Theranekron D6 kullanımı ile elde edeceği  karlılık ve kazanımların  çok daha anlamlı  olacağı hatırlatıldı.

Son derece zengin programı ve bilimsel programı içindeki uygulamalı çalıştaylar ve kursları  ile çok başarılı  geçen VI.Ulusal Doğum ve Jinekoloji Kongresi’ne  Gümüş sponsor  olarak katkı yapan  İnterhas Hayvan Sağlığı,  bilimin ve bilginin olduğu yerde her zamanki yerini aldı.