Makaleler

20 Mayıs 2021Like

Sığırların Üç Gün Hastalığı

(Bovine Ephemeral Fever, Three-Day Sickness, Bovine Epizootic Fever, Three day Stiffsickness, Dragon Boat Diseases, Lazy Man’s Disease, Dengue fever of Cattle) Rhabdoviridae ailesi Ephemerovirus cinsindeki bovine ephemeral fever virusunun neden olduğu, sığırların üç gün içerisinde gelişen, akut ateşli, durgunluk ve topallıkla karakterize ekonomik önemi olan bir hastalığıdır. Rhabdovirusların genel özellikleri
Devamı...
20 Mayıs 2021Like

Şap Hastalığı

(Food and Mouth Disease = FMDV, Fever Aphteuse, Maul und Klauen Seuche = MKS, Tabak Hastalığı) Aşısı olan ve halen dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak görülen, Picornaviridae ailesindeki Food and Mouth virusunun neden olduğu, ruminantların akut, ateşli ve çok bulaşıcı bir infeksiyonudur. Picornavirusların genel özellikleri: Picornaviridae ailesi, 6 cins ve
Devamı...
20 Mayıs 2021Like

Sığırlarda Adenovirus İnfeksiyonları

Adenovirus infeksiyonları genellikle asemptomatik seyreder. Etkilenen buzağılarda pneumoni, enteritis, konjuktivitis, keratokonjuktivitis veya zayıf buzağı doğumu görülebilir. Etiyoloji : Etken Adenoviridae familyasının Adenovirus genusunda yer alır. Çift iplikçikli DNA içerir, ikosahedral simetrili ve zarfsızdır. Sığır adenoviruslarının 10 serotipi bulunmaktadır. Epizootioloji : Doğal konak sığırlardır. Bulaşma direk temas ile olmaktadır. Virus nazal
Devamı...
20 Mayıs 2021Like

Sığırlarda Respiratorik Sinsityal Virus İnfeksiyonları

Ülkemizde ve Dünyanın her yerinde yaygın olarak görülen ateş, nasal akıntı, öksürük, salivasyon ve pneumoni ile karakterize akut veya asemptomatik karakterli solunum sistemi infeksiyonudur. Etiyoloji : Etken Paramyxoviridae familyasının Pneumovirus genusunda yer alan Respiratorik Sinsityal Virus’dur. Virus duyarlı hücre kültürlerinde ve infekte dokularda “syncitia” ( multinükleer protoplazmik cisimcik ) oluşturmaktadır.
Devamı...
20 Mayıs 2021Like

Sığırlarda Parainfluenza – 3 Virusu İnfeksiyonları

Parainfluenza-3 (PI-3) büyük, küçük pek çok memeli hayvanda klinik hastalıklar oluştururlar. Özellikle sığır ve koyunlarda görülen PI-3 infeksiyonları önemlidir. Sığır ve koyunlarda PI-3 infeksiyonları, solunum yollarını etkileyen, sekonder bakteriyel enfeksiyonlar için hayvanları dispose ederek enfeksiyonların başlamasına yol açar. Dana ve kuzularda PI-3 infeksiyonları beden ısısının yükselmesi, üst solunum yollarında, göz
Devamı...
20 Mayıs 2021Like

Sığırlarda Herpesvirus (IBR/IPV) İnfeksiyonları

Herpesviridae familyasının genel özellikleri: Herpesviridae, insanlar ve istiridyeler gibi bazı vertabrasız hayvanlar da dahil olmak üzere bir çok hayvan türünden izole edilen virusları kapsayan çok geniş bir familyadır. Bu familyada bulunan viruslar arasında patojenite, latent infeksiyona eğilim ve onkojenik potensiyel açısından farklılıklar vardır. Herpesviruslar , çift iplikçikli DNA içerir ve
Devamı...