İNTERHAS A.Ş.’ nin  düzenlediği  “Modern Ağrı Yönetimi Seminerleri’’nin  Atlara yönelik  olanı  6 Kasım’da  İstanbul’da,  Köpek ve Kedilere  yönelik  olanları ise,  sırasıyla 7-8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul,  İzmir ve Ankara’ da gerçekleştirildi.

İnterhas A.Ş. ve Richter Pharma AG’nin ortak projesi olan Modern Ağrı Yönetimi Seminerleri, 6-7-8-9 Kasım tarihleri arasında sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da yapıldı.

Toplantıların  açılış  konuşmasını yapan  Denge, İntermed  ve  İnterhas A.Ş. grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Tamercan Morkoç, etkinliğe yoğun ilgi göstererek sunumları dikkatle izleyen Veteriner Hekimlere toplantı öncesi ve sonrasında teşekkür etti.

Toplantılarda Richter Pharma Satış Müdürü Mathias Legat  ve  İnterhas A.Ş. Pazarlama Müdürü Gürcan Öner,  Şirketleri  hakkında  bilgilendirme yaptılar. Richter Pharma Teknik Sorumlusu Veteriner Hekim Birgit Sist  ise  son bölümde,  Butorphanol  ile  ilgili  kısa bir sunum yaptı.

Ağrının tanımının yapılmasıyla başlayan toplantıda, ağrının  yaygın ve ciddi bir problem olduğu  ve canlıların yaşam kalitesi ve aktivitesini önemli ölçüde etkilediği  vurgulandı.  Tedavi edilmemiş ağrıların beyinde kayıt altına alındığı, böylece ağrının devamlılık arz ederek daha şiddetli olarak iletilmeye başlandığı  ve  bunun sonunda kronikleşen ağrının,  beyinde  sentral sensitiviteye yol açtığı ve bu durumun engellenmesi için  de  ağrının  doğru  şekilde ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiği belirtildi.

Köpek ve kedilerde sedasyon, analjezi, anestezi  ve pratik uygulamalar  konulu seminerlerin ana konuşmacısı, konusunda uzman ve Avrupa’da bu konuda adından sıkça söz ettiren Veteriner Analjezi  ve Anestezi Diplomatı  Dr. Isabelle Iff ’di. Konuşmasını üç bölüm halinde sunan  Dr. Iff, sunumlarını  aşağıdaki  başlıklar  altında  gerçekleştirdi.

Köpek ve kedilerde Sedasyon ve Analjezi Prensipleri :  Dr. Isabelle Iff’ in  sunumunun birinci bölümünde kedi ve köpeklerde sedasyon/premedikasyon ve devamında analjezi konularında çok faydalı bilgiler verildi. Öncelikle  sedasyon  ve premedikasyonun ne için gerekli olduğu ve dikkat edilmesi gerekli olan durumlar hakkında konuşuldu. Bu bölümün ikinci kısmında analjezi konusu işlendi. İlk olarak  analjezinin  fizyopatolojisi anlatıldı. Sonrasında ise ağrının teşhisi ve derecelendirilmesi hakkında katılımcılar ile oldukça interaktif  bir çalışma gerçekleştirildi.

Sonrasında ağrı mekanizmasının çeşitli noktalarında etkili olan ilaç  grupları ve bunların muhtemel kombinasyonları ile ilgili bilgiler verilerek, anestezi esnasında analjezi uygulanması gerekliliği  ve önemi üzerinde duruldu.

Köpek ve kedilerde Anestezi Prensipleri: Sunumun ikinci bölümünde köpek ve kedilerde anestezi uygulamaları üzerinde duruldu. Bu bölümde ilk olarak İngiltere’de veteriner anestezi uygulamalarına bağlı mortalite oranlarını inceleyen bir araştırma(*) hakkında detaylı bilgi verildi.

(*) CEPSAF – HAYVANLAR
Veteriner anestezi uygulamalarına bağlı
mortalite oranları
• 98,036 köpek: %0.17 (588’de 1)
• 79,178 kedi: %0.24 (416’da 1)
• 8,209 tavşan: %1.39 (72’de 1)
• 1,288 guinea pig: %3.80 (26’da 1)
• 1.000 kemirgen: %1.72 – 3.66

Sonra bu araştırma ile tespit edilen anestezinin güvenliğini etkileyen faktörler üzerinde duruldu. Başarılı bir anestezi gerçekleştirilmesi için her veteriner hekimin yapabilmesi gerekli olan beş gereklilik (**) üzerinde bilgi verildi.

(**) ANESTEZİ İÇİN ÖN KOŞULLAR:
Genel anestezi uygulayan her veteriner
hekimin yapabilmesi gerekenler:
• Hava yolunu açık tutmayı sürdürmek
• Oksijen yönetimi
• Aralıklı pozitif basınçlı ventilasyonu (IPPV)
sağlamak
• İntravenöz ilaç uygulaması
• Kardiyopülmoner resüsitasyonu (CPR) sağlamak

Bu bölümde daha sonra anestezi indüksiyonu ve devam ettirilmesinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, yan etkileri ve kullanılırken dikkat edilmesi gerekli durumlar tartışıldı. Yine bu bölümde gerek anestezi esnasında gerekse uyandırılma döneminde hayvanların izlenmesinin önemi ve bu amaçla hangi izlemelerin yapılabileceği ve bunların anestezinin güvenliğine yapacağı katkılar üzerinde duruldu.

Köpek ve kedilerde pratik uygulamalar : Sunumun son bölümünde köpek ve kedilerde butorphanol’un pratikte kullanımı ile ilgili bilgi verildi. Bu amaçla seçilen dört vaka sunuldu ve katılımcılarla interaktif olarak tartışıldı. Böylece farklı vakalarda butorphanol’un kullanımı ve değişik ilaçlarla kombinasyonları üzerine oldukça pratik uygulama önerileri takdim edildi.

Sonrasında da katılımcıların soruları alınarak cevaplandı ve böylece sunum sona erdi.

İNTERHAS A.Ş.’ nin  düzenlediği  “Modern Ağrı Yönetimi Seminerleri’’nin  Atlar ile ilgili  olanı  6 Kasım’da  İstanbul  Point Otel’de yapıldı. Seminere TJK, TİGEM  ve  Serbest  Piyasada  görev yapan,  Atlar konusunda uzman  Veteriner  Hekimler  katıldı.

Denge, İntermed  ve  İnterhas A.Ş. grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Tamercan Morkoç, İnterhas A.Ş. ve Richter Pharma AG’nin ortak projesi olan Modern Ağrı Yönetimi Seminerlerinin açılış  konuşmasında,  bilimsel  etkinliğe yoğun ilgi göstererek sunumları dikkatle izleyen Veteriner Hekimlere toplantı öncesi ve sonrasında teşekkür etti.

Toplantıda Richter Pharma Satış Müdürü Mathias Legat  ve  İnterhas A.Ş. Pazarlama Müdürü Gürcan Öner,  Şirketleri hakkında  bilgilendirme yaptılar. Richter Pharma Teknik Sorumlusu Veteriner Hekim Birgit Sist  ise  son bölümde,  Butorphanol  ile  ilgili  kısa bir sunum yaptı.

Atlarda  sedasyon, analjezi , anestezi  ve pratik uygulamalar  konulu seminerlerin ana konuşmacısı, konusunda uzman ve Avrupa’da bu konuda adından sıkça söz ettiren Veteriner Analjezi  ve Anestezi Diplomatı  Dr. Christoph Peterbauer’dı. Viyana’daki Vetsuiss Fakülte’sinde uzmanlaşan ve sonrasında Viyana’daki Veteriner Hekimliği Üniversitesinde üst düzey klinisyen, öğretim görevlisi ve bölüm sorumlusu olarak geniş bilgi birikimi bulunan Dr. Peterbauer Nisan 2016 tarihinden beri Anicura Tierklinik Hollabrunn’ da yönetici direktör olarak çalışmaktadır. Konuşmasını üç bölüm  halinde sunan  Dr. Peterbauer sunumlarını,  atlarda sedasyon, atlarda analjezi ve atlarda anestezi  başlıkları  altında  gerçekleştirdi.

Atlarda Sedasyon: İlk bölümünde atlarda sedasyon konusunda bilgi verildi. Atlarda sedasyon ile uygulanabilecek prosedürler hakkında bilgi verildi. Daha sonra sedatif ilaçlar hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda alpha 2 reseptör agonistleri, benzodiazepinler ve opioidler hakkında oldukça detaylı bilgiler verildi.  Bu ilaçların etkileri, yan etkileri, kullanım alanları ve dozları hakkında özet bilgiler sunuldu. Daha sonra bu ilaçlarla yapılabilecek kombinasyonlar üzerinde duruldu.

Atlarda Analjezi:  Sunumun ikinci kısmında atlarda analjezi konusu ele alındı. İlk olarak atlarda analjezi uygulaması ile ilgili yanlış bilinen konulara değinildi. Yanlış bilinen konuların başında analjeziklerin travmayı daha da artırdığı, yan etkilerinin faydalarından daha fazla olduğu, hastalık tablosunu maskelediği gibi konuların geldiği ancak bunların gerçek olmadığı anlatıldı. Yetersiz uygulanan analjezinin sonuçlarının neler olabileceği hakkında bilgi verildi. Daha sonra atlarda ağrının teşhisi üzerinde duruldu. Atlarda ağrı yönetimi ile ilgili bilgiler verildi. Genel anestezi esnasında analjezi uygulamasının gerekliliği konusu detaylı olarak anlatıldı.  Atlarda analjezik olarak kullanılan ilaçlar, bunların etki mekanizmaları, yan etkileri, kullanım alanları, kullanım dozları, kullanılırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgiler verildi.

Atlarda Anestezi: Bu bölümde ilk olarak lokal anestezi konusu anlatıldı. Daha sonra genel anestezi konusuna geçildi. İlk olarak genel anesteziye başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklar anlatıldı. I.V kateter uygulamasının önemi üzerinde duruldu. Daha sonra premedikasyon konusunda bilgi verildi. Bunu takiben anestezinin indüksiyonu konusu anlatıldı. Daha sonra farklı anestezi protokolleri ve kullanılabilecek değişik varyasyonlar hakkında detaylı bilgi verildi. Anestezinin izlenmesi ve önemi üzerinde duruldu. Anestezi esnasında gerekli olabilecek resusitasyon, intubasyon ve ventilasyon  uygulamaları hakkında gerekli bilgiler sunuldu. Son olarak anesteziden uyanma esnasında neler yapılması gerektiği, ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceği ve bu sorunların nasıl giderileceği hakkında bilgiler verildi.  Sunum esnasında çeşitli videolar yardımıyla uygulamaların nasıl yapıldığı görsel olarak takdim edildi. Sunum esnasında katılımcıların soruları da cevaplanarak interaktif bir çalışma gerçekleştirildi.